Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!

Fruktträd förökas mestadels genom ympning, eftersom denna metod möjliggör de snabbaste fruktbärande träden. Dessutom kan vissa egenskaper, såsom kraft, bäst överföras till en viss sort på detta sätt. De olika efterbehandlingsmetoderna utförs vid olika tider på året.

Fruktträd ympas ofta på sommaren

Tidpunkten beror på den valda metoden

Knoppning, till exempel, en mycket vanlig efterbehandlingsmetod för många typer av frukt, sker på sommaren. Det finns två olika tidpunkter då du framgångsrikt kan transplantera den önskade fruktsorten: Du har den högsta tillväxthastigheten mellan maj och juni och sedan igen mellan juli och augusti, varvid det senare datumet är desto bättre - plantor som transplanteras tidigt kommer fortfarande att gro. samma år ledigt, men sedan frysa tillbaka igen. Den så kallade scionympningen, där grundstammen och scion är sammankopplade genom parning, är endast möjlig under vila.

tips

Fruktträd som förökas från frö är ofta vilddjur, som kan uppvisa mycket olika egenskaper från sina föräldraväxter. Till exempel har plantor av plommonliknande arter ofta taggar.

Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!

Kategori: