Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!

Enbär anses vara anpassningsbar, men under fel platsförhållanden vissnar växten. När du väljer plats bör du vägledas av de naturliga livsmiljöerna. Detta kommer att säkerställa en sund och kraftig tillväxt.

Enbäret gillar det soligt och näringsfattigt

Naturlig livsmiljö

Enbär lever i öppna landskap med sandiga och måttligt sura jordar. Han gillar torra förhållanden och visar sig vara ljushungrig. Många enbuskar vissnar bort av brist på ljus. Hittar man en enbär i skogen som inte längre ser livsviktig ut tyder platsen på tidigare bete. Betande djur har bitit andra växter och lämnat bara de stickande enbuskarna kvar.

Juniper växer här:

  • på hedar och ojämna betesmarker
  • på sten- och sandkorridorer
  • i gles ek- och tallskog

plats i trädgården

Plantera busken som solitär eller i grupp på soldränkta platser. En väldränerad jord är viktig, varvid enbär också klarar av omväxlande fuktiga underlag.

Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!

Kategori: