Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!

Lärksporren, som vanligtvis blommar i starka blå, violetta eller vita toner och kan ses magnifikt på långt håll, är en mycket populär växt. Delphinium, som trädgårdsmästaren också kallar delphinium, blommar faktiskt under sommarmånaderna och utvecklar sedan många frön i sina folliklar. En riktad beskärning kan dock stimulera plantan att blomma igen på hösten.

Att skära ner efter blomningen uppmuntrar delphiniums att blomma en andra gång

Skär bort delphiniums efter sommarblomningen

För en vacker höstblomning bör du klippa bort de vissnade vipporna på delphiniums omedelbart på sommaren. Du får dock inte skära för djupt, annars spirar inte plantan längre. Ett snitt ovanför bladen på en höjd av 20 till 30 centimeter över marken ges vanligtvis som riktlinje. Använd en ren och vass kniv eller beskärningssax för snittet.

samla frön

Om du inte gör denna beskärning kommer plantan att utveckla upp till tre smala folliklar per blomma, från vilka du sedan kan samla fröna på hösten. Denna procedur rekommenderas om du har att göra med delphiniums som bara är ett till två år gamla (som vanligtvis inte blommar en andra gång) eller om du vill föröka fleråriga exemplar.

Gör en höstbeskärning

Om du har genomfört sommarbeskärningen och delphinium visar sina blommor på hösten, vänta med den sista höstbeskärningen tills de sena blommorna har bleknat. Beroende på när den andra blomningen har skett kan det mycket väl bli så först i november. På hösten, skär Delphinium tillbaka till precis ovanför marken, kommer växten att dra sig tillbaka till sina rhizomer för vintern ändå. De ovanjordiska delarna av växten dör av och erbjuder bara en inkörsport till oönskade patogener.

Vad ska man göra med missfärgade löv?

Om det finns vissa tecken på sjukdom bör du agera omedelbart och skära ner och omedelbart kassera drabbade delar av växten. Detta är fallet när

  • bladen blir svarta
  • bladen är täckta med bruna till svarta prickar
  • Blad och skott verkar vara täckta med en vit beläggning.

I samtliga fall är larksporren angripen av mycket smittsamma svamp- och bakteriesjukdomar som måste åtgärdas omedelbart. Annars finns risk för ytterligare infektion, även från närliggande växter. Lägg aldrig infekterade växtdelar i komposten, utan kasta dem med hushållsavfallet.

tips och tricks

Beskärningsåtgärder bör utföras på alla plantor på mulna, milda dagar om möjligt. Denna åtgärd förhindrar uttorkning och säkerställer också att patienterna blir mindre stressade.

Hjälp utvecklingen av webbplatsen och dela artikeln med vänner!